Általános Szerződési Feltételek


Kérjük, amennyiben vásárlója, felhasználója kíván lenni a Silverbourg Webáruháznak (a továbbiakban „Webáruház”), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (a továbbiakban "ÁSZF"), és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a „Kapcsolat” menüpont alatti elérhetőségeken állunk rendelkezésére.


Az ÁSZF célja és hatálya

Az Silverbourg Webáruház Általános Szerződési Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház szolgáltatásaival és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit, és egyéb, a Webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvény könyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve regisztrálja magát. Akár új regisztrált felhasználóról, akár visszatérő felhasználóról van szó, felhívjuk figyelmét az ÁSZF elolvasására, mert annak tartalma esetlegesen módosulhat. Jelen ÁSZF a keltezés napjától határozatlan ideig hatályos.

A Webáruház birtokosa fenntartja a jogot, hogy a Webáruháza ÁSZF-ét részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A hatályos ÁSZF kizárólag elektronikus formában, a Szolgáltató weboldalán kerül közzétételre.


A szolgáltató

A Silverbourg Webáruházat Burgolits Edit üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

Név: Burgolits Edit Márta e.v.

Székhely: 1147 Budapest, Öv utca 140.

Adószám: 59958314-1-42

Nyilvántartási szám: 58008777

Bank: OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 11773164-06287623

IBAN: HU52 1177 3164 0628 7623 0000 0000

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

Telefon: +36 30 350 67 57

E-mail: silverbourg@gmail.com


A szolgáltatás igénybevétele

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a Megrendelő megrendelését a Silverbourg Webáruházon keresztül eljuttatja az Eladóhoz. A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével, és annak az e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Szolgáltató mint Eladó, valamint a Megrendelő mint Vevő között.

Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mailben visszaigazoljuk (max. 2 munkanapon belül). Amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg Önhöz 48 órán belül, úgy Önnek, mint fogyasztónak a megrendelésből fakadó ajánlati kötöttsége megszűnik. A szerződés a rendelés visszaigazolásakor (megerősítés) jön létre, a teljesítés időpontja pedig a termék Vásárló által történő átvétele. A megrendelés az e-mailes megerősítést követően minősül csak valós vásárlásnak.

A Webáruházban történt megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy internetes áruházunkban kötött elektronikus szerződése az interneten kattintással ráutaló magatartással valósul meg.

Áruházunkban az elektronikus úton szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver) nyelve a magyar. A szerződéskötés, a szerződés, valamint a későbbi kapcsolattartás nyelve is a magyar.

A szerződés tárgya a Silverbourg Webáruházban található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalakon tudhatja meg. A termékoldalakon található termékleírások nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Az Eladó minden esetben fenntartja a jogot a termékek és azok tulajdonságainak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Amennyiben a Vevőnek kérdése merülne fel a termékekkel kapcsolatosan, a "Kapcsolat" menüpontban megtalálható elérhetőségeinken kérhet további információt.

Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a Webáruház valamely termékére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os, vagy "1" Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani. Ilyen esetben felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. Az esetleges elírásokból, téves adatokból eredő károkért az eladó, ill. a Webáruház üzemeltető nem vállal felelősséget.


Szállítási feltételek

Minden ékszer egyedileg készül, a fizetés megtörténte után, ez 15 munkanapot vesz igénybe. Az ékszer postázására ezután kerül sor. Több termék rendelése esetén azok elkészítése párhuzamosan, egy időben történik.

A Vevő a megrendeléskor az alábbi kiszállítási módok közül választhat:

Postai kiszállítás: A megrendelt termék(ek) Vevőhöz történő eljuttatása a Magyar Posta igénybevételével történik. A postaköltség: 700 Ft normál méretű ajánlott postakész borítékban. Díszdobozban történő kiszállítás csak csomagként lehetséges, ennek jelenlegi ára a Magyar Postánál házhoz történő kézbesítés esetén: 2000 Ft. A megrendelt termékeket minden esetben elsőbbséggel és ajánlva küldjük el a Vevő részére. 40000 Ft feletti vásárlás esetén a postai kiszállítás ingyenes. Postázás hetente egyszer csütörtökön.
Futárral történő kiszállítás: A megrendelt termék(ek) kiszállítása a Szolgáltató által kiválasztott futárszolgálat (alvállalkozó) közreműködésével történik. A futárral történő kiszállítás díja 2500 Ft, több termék egyidejű kiszállítása esetén sem emelkedik. 30000 Ft feletti vásárlás esetén a futárral történő kiszállítás díja 1500 Ft, 40000 Ft felett ingyenes.

Amennyiben a megrendelt termék(ek) készleten van(nak), a Szolgáltató a Vételár és a szállítási költség Eladó bankszámlájára történő beérkezését követően a termék(ek) részletes leírásában szereplő határidőn belül megkezdi a termék kiszállítását. Az egyedi rendelésre készülő termékek esetében az Eladó előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt a kiszállítás várható ütemezéséről.


Fizetési feltételek

A megrendelés kifizetésére az alábbi módon van lehetőség:

Átutalás: A megrendelést követően kiállítjuk az átutalásos számlát, amelyet e-mailben eljuttatunk a megrendelőnek. Csak a (proforma) számla e-mailben történő megérkezése után, esetleg telefonos megkeresésünket követően utalja át az összeget (a megrendelési visszaigazolás nem tekinthető számlának).

Bankkártyával a Barion rendszeren keresztül történő fizetés lehetséges. A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után a Barion weblapjára irányítjuk, ahol a jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A szolgáltató a VISA, VISA Electron, MasterCard, és AmericanExpress típusú kártyákat fogadja el. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

Elállás, szavatosság

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.  A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató székhelyére („Burgolits Edit” 1147 Budapest, Öv utca 140.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. A szállítási díjat nem áll módunkban megtéríteni, utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. A termék(ek) vételárát csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte. A visszatérítés minden esetben átutalással történik a Vevő által megjelölt bankszámlára. Készpénzben történő visszatérítésre nincs lehetőség.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak.

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amelynek az oka már megvolt a termékben a vásárlás pillanatában is. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata bemutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. A szavatossági jog érvényesítése során a Vevő a Polgári Törvénykönyvben rögzített szabályok szerint kérheti a hiba kijavítását, a termék cseréjét, az ellenszolgáltatás (vételár) arányos leszállítását, illetve az előbbiek meghiúsulása esetén a Vevő elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Kellékszavatosság helyett a Vevő az Eladóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A "Kapcsolat" menüpontban a Fogyasztó megtalálja elérhetőségi adatainkat. Ezen elérhetőségeken jelezheti észrevételeit, esetleges panaszait, szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről.


Egyéb rendelkezések

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Hatályos: 2021.11.19-től visszavonásig és/vagy módosításig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.


Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.